Το τμήμα Βόλεϊ του Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ευχαριστεί

Το τμήμα Βόλεϊ του Α.Ο.ΒΑΡΗΣ << Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ >> ευχαριστεί τη διοίκηση , τις παίκτριες και τους προπονητές του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ
για την ανθρώπινη στάση που επέδειξαν στον τραυματισμό της α θλήτριας μας ΖΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ σε μια κρίσιμη για αυτούς αγωνιστική στιγμή . Αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ δεν είναι τυχαία ένας από τους μεγαλύ- τερους αθλητικούς συλλόγους.