Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ε.Ο.ΠΕ. 2024

 Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Μαρτίου με ψηφιακά μέσα η Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 των σωματείων μελών της Ε.Ο.ΠΕ..

Κατά τη διάρκεια της συνελεύσεως εγκρίθηκαν ομόφωνα:

-Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023.
-Ο προϋπολογισμός για το 2024.

Επίσης, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των παρακάτω κανονισμών:

-Εθνικών Ομάδων
-Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων
-Διαιτησίας
-Πειθαρχικού Δικαίου.                                                                                                                                                                                                          

Τέλος εγκρίθηκε ομόφωνα και τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΟΠΕ.

Κατατέθηκαν προτάσεις των εκπροσώπων των σωματείων που συμμετείχαν, τις οποίες θα εξετάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ..