Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στην ΕΣΑΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του άρθρου 107Α του ν.2725/99, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Π.)
δια των νομίμων εκπροσώπων τους σε Τακτική και Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στο ξενοδοχείο CORAL (Λ.Ποσειδώνος 35, Π.Φάληρο) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα εργασιών της Γ.Σ.

2. Έγκριση ή μη απόφασης-εισήγησης του ΔΣ της ΕΣΑΠ περί εγγραφής νέων μελών στο συνεταιρισμό μας, όπως αυτά προβιβάστηκαν στη VOLLEYLEAGUE από την PRELΕAGUE 23/24, ήτοι των σωματείων με την επωνυμία: ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Ο.Φ.Η.

3. Έγκριση Πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ και ΓΣ της ΕΣΑΠ  από 10/07/2022- έως 30/06/2024.

4. Υποβολή και έγκριση από ΓΣ νέου Καταστατικού και σχεδίου Προκήρυξης Πρωταθλήματος Volley League 2024/2025.

5. Διοικητικός απολογισμός περιόδου από 1η Ιουλίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2024.

6. Οικονομικός και διαχειριστικός Απολογισμός διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιουλίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2024.

7. Συνολικός Διοικητικός και οικονομικός (διαχειριστικός) απολογισμός για ολόκληρη τη θητεία του απερχομένου ΔΣ (1/07/2022 έως 30/06/2024).

8. Υποβολή και έγκριση ετήσιων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Απολογιζομένης Διαχειριστικής Περιόδου 2023/2024 (κατ άρθρο 31 του Καταστατικού της ΕΣΑΠ) .

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ή μη διοικητικών και οικονομικών (διαχειριστικών) απολογισμών και περί απαλλαγής του ΔΣ από πάσης ευθύνης.

10. Προϋπολογισμός ΕΣΑΠ διαχειριστικής περιόδου 2024/2025. Υποβολή και έγκρισή του.

11.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Π. για διετή θητεία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

12. Εκλογή δέκα (10) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ για διετή θητεία.

13. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η  ΓΣ θα συγκληθεί εκ νέου στις 17 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη , την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.