Διαδικασία επιμόρφωσης και πιστοποίησης διαμεσολαβητών μεταγραφών πετοσφαίρισης

Σε διαδικασία Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών Μεταγραφών Αθλητών και Προπονητών, προχωράει η Ε.Ο.ΠΕ.  

Η διαδικασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός δίκαιου και εναρμονισμένου με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB) συστήματος, που έχει σαν πρωταρχικό στόχο την επιμόρφωση των Διαμεσολαβητών, καθώς και στη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας τόσο για τους Αθλητές/Προπονητές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των Διαμεσολαβητών όσο και για άλλους που ενδέχεται να χρειαστεί να συναλλάσσονται με Διαμεσολαβητή ως μέρος των δραστηριοτήτων τους.

Η διαδικασία Πιστοποίησης θα αποτελείται από Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Κανονισμών και Διαδικασιών και διαδικασία επιβεβαίωσης των γνώσεων κάθε υποψηφίου (εξετάσεις).

Στην Ε.Ο.ΠΕ. θα υπάρχει Λίστα Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών, με τους οποίους θα πρέπει να συνεργάζονται τα Σωματεία. Οι Πιστοποιημένοι Διαμεσολαβητές θα έχουν στην διάθεσή τους όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης από πλευράς Ε.Ο.ΠΕ., σε αντίθεση με άτομα που επιδιώκουν να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες χωρίς να έχουν περάσει την διαδικασία αυτή.

Η Διαμεσολάβηση θα αφορά Μεταγραφές Ελλήνων και Αλλοδαπών Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών σε Σωματεία που συμμετέχουν σε Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την Ε.Ο.ΠΕ. και  Διεθνείς Μεταγραφές Ελλήνων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών σε Σωματεία που συμμετέχουν σε Πρωταθλήματα άλλης χώρας.

Οι κάτοχοι Άδειας Διαμεσολαβητή Μεταγραφών της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB  Agents) θα αποκτούν αυτόματα και την « Πιστοποίηση Διαμεσολαβητή Ε.Ο.ΠΕ.» και το δικαίωμα διαμεσολάβησης σε μεταγραφές Αθλητών και Αθλητριών Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι αυτοί, μπορούν να συμμετάσχουν στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια, χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στην εξεταστική Διαδικασία Πιστοποίησης.

Το πρώτο Σεμινάριο Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών Μεταγραφών Πετοσφαίρισης, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το διάστημα 20-30 Μάϊου 2023.