Μετάθεση της προθεσμίας αποδέσμευσης αθλητών-τριων γεννηθέντων έως 31/12/2003

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Μεταγραφών Χειμερινής Περιόδου 2022-2023 και λόγω τεχνικού προβλήματος, η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΕΩΣ 31.12.2003 μετατίθεται για 
ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1/2023 (23.59’) έτσι ώστε να μπορούν να επανεγγραφούν σε άλλο Σωματείο ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/1/2023.