Επανέναρξη προπονήσεων ακαδημιών μπάσκετ & volley της ΜΕΝΤ (και κάτω των 13)

Ύστερα από τις νεότερες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ΄ φάση άρσης των περιορισμών) για την συμμετοχή στις προπονήσεις και για παιδιά κάτω των 13 ετών η Διοίκηση του Συλλόγου της ΜΕΝΤ αποφάσισε να επαναλειτουργήσουν οι ακαδημίες Basket & Volley για τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα του Ιουνίου (20-21/6 & 27-28/6).

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ-ΙΟΥΝΙΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ-ΙΟΥΝΙΟΥ

Σημείωση 1: Για αθλούμενους/ες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες δεν έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού και η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση με την εγγραφή από τον συνοδό των στοιχείων του αθλητή στον Κατάλογο Εισερχομένων – Εξερχομένων που διατηρεί η εγκατάσταση, για ενδεχόμενη ιχνηλάτηση.

Σημείωση 2: Αθλητές/τριες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες σε σωματεία και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν το ιατρικό ιστορικό και προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.

 

       Για πληροφορίες μπορείτε να καλείται στο 2310903500 (γραφεία ΜΕΝΤ) και στο 6945288228 (Νομικός Παναγιώτης – Υπεύθυνος Ακαδημιών ΜΕΝΤ).