"Πρώτα το Βόλλεϋ" για την Αντωνοπούλου

Την κίνηση "Πρώτα το Βόλλεϋ" στηρίζει η Ηλέκτρα Αντωνοπούλου-Πανάγου μέλος του ΔΣ της ΕΣΠΑΑΑ:

"Η εθελοντική ενασχόλησή μου με τον Σωματειακό Αθλητισμό από την θέση της Εφόρου, μέλους Δ.Σ. Σωματείου και μέλους του Δ.Σ. της ΕΣΠΑΑΑ μου έχει δείξει ότι:

Α. Το Σωματείο είναι το κύτταρο του αθλητισμού και επιβάλλεται να
διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος του, στα πλαίσια του σεβασμού των θεσμικών οργάνων της ομοσπονδίας.

Β. Η εθελοντική προσφορά αποκτά σημαντικότερες διαστάσεις,
ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί που βιώνουμε.

Γ. Το βόλλεϋ χρειάζεται την απαραίτητη πλέον ανανέωση, τόσο σε ιδέες όσο και σε πρόσωπα, που θα βοηθήσουν, ώστε να βγεί από την στασιμότητα.

Δ. Τα Σωματεία πρέπει να έχουν τον κυρίαρχο λόγο στα θέματα που
αφορούν στο άθλημα.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή πιστεύω ότι ο κ. Ι. Στουραϊτης με την εμπειρία που διαθέτει και την ανανέωση που προωθεί, υπηρετεί.

«ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΒΟΛΛΕΫ», στηρίζω την υποψηφιότητά του στις εκλογές για τη διοίκηση της Ε.Ο.ΠΕ.

Αντωνοπούλου-Πανάγου Ηλέκτρα

Μέλος ου ΔΣ της ΕΣΠΑΑΑ"