Παπαδάκης με Στουραϊτη

Τη στήριξή του στην κίνηση ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΒΟΛΕΪ δήλωσε ο έφορος του ΟΦΧ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ, Γιώργος Παπαδάκης:

"Στην οικογένεια του βόλλεϋ είμαστε λίγοι και γνωριζόμαστε οι περισσότεροι.

Θεμιτές οι φιλοδοξίες γνωστά τα πολιτικά παιγνίδια αλλά στην εποχή μας δεν έχουμε τέτοιες πολυτέλειες.

Τώρα χρειαζόμαστε σχεδιασμό και διαχείριση έκτακτης ανάγκης και γιατί χρειάζεται εμπειρία χρόνο, προσφορά, γιαυτό συντάσσομε με το ΠΡΩΤΑ το ΒΟΛΛΕΥ του Γιάννη Στουραίτη γνωρίζοντας ότι έχει ικανότητες & συνεργάτες που μπορούν να φέρουν το βόλλεϋ μας στην θέση που του αξίζει".