Διακήρυξη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών από την επιτροπή αθλητών της Ε.Ο.Ε.

Οι αθλητές και τα δικαιώματά τους είναι αναπόσπαστο στοιχείο του Ολυμπιακού Κινήματος.

Η παρούσα Διακήρυξη περιγράφει ένα κοινό πλαίσιο φιλόδοξων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αθλητών εντός του Ολυμπιακού Κινήματος που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία των μελών του.

Η Διακήρυξη αυτή είναι εμπνευσμένη από την Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ανθρώπινων δικαιωμάτων, αρχές και συνθήκες. Σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τις ενέργειες του Ολυμπιακού Κινήματος.

Δείτε τη διακήρυξη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών στα ελληνικά ΕΔΩ.

Δείτε τη διακήρυξη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών στα αγγλικά ΕΔΩ.