Απόφαση Αθλητικού Δικαστή Ε.Σ.Α.Π.

Η Πρόεδρος του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου ΕΣΑΠ...

έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 11, 13, 14,15, 17, 18, 19, 22, 23 (γ), 25, 27, 28, 38, 39, 42, 49 παρ. 1,2,4, 5 Α, 50 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Π, σε συνδυασμό με το άρθρο 15ο παρ.1  Πειθαρχικού Δικαίου ΕΟΠΕ, άρθρο 9.2 της Προκήρυξης Volley League 2023-2024, άρθρο 41Ζ παρ.3γ περ.i εδ. α’ και β’ του Ν 2725/1999, και άρθρο 41Δ παρ. 6Α εδ. α’ του Ν 2725/1999, όπως η παρ.6Α προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν 5085/2024 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους ισχυρισμούς του εγκαλούμενου Τ.Α.Α. με την επωνυμία «Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.», όπως αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση της υπόθεσης την 26.04.2024, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μιχαήλ Υδραίο.

Κατόπιν εκτίμησης των εγγράφων της σχηματισθείσας δικογραφίας (φύλλο αγώνα, έντυπο καταγραφής Κομισάριου αγώνα, φύλλο έκθεσης παρατηρητή, υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/7/63/1/13-ιζ/23.4.2024 έγγραφο του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά) σε συνδυασμό με το video του αγώνα, το οποίο λήφθηκε υπόψη ως βοηθητικό στοιχείο (δικαστικό τεκμήριο) κατά το άρθρο 14 παρ. 3 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Π.

Επιβάλλει στο ανωτέρω Τ.Α.Α., για τον αγώνα που διεξήχθη την 22.4.2024, στο Κ.Γ. Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» (4ος τελικός Play Off με τον Παναθηναϊκό Α.Ο.):

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, και κατά συγχώνευση των ανωτέρω χρηματικών ποινών, επιβάλλεται στο εγκαλούμενο ΤΑΑ: α) η ποινή της στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται με παρουσία φιλάθλων στην έδρα του για δύο (2) αγωνιστικές ημέρες, και β) το χρηματικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000,00), που αποτελείται από την βαρύτερη ποινή των €3.750,00 προσαυξημένη € 750,00 και €500,00, ήτοι κατά το ήμισυ κάθε μίας από τις συντρέχουσες ποινές των € 1.500 και €1.000 αντίστοιχα (αναλογική εφαρμογή άρθρου 13 Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Π.).