Κατεβάζουν ρολά οι ομάδες της ΕΣΠΕΔΑ

Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που προβλέπονται για τον αθλητισμό στα ενισχυμένα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον COVID-19, συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Πολιτείας και ενημερώνει ότι από 3/11/20 και για ένα μήνα, αναστέλλονται όλες οι αθλητικές δραστηριότητες ευθύνης διοργάνωσής της.

Κατανοώντας όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, για την έγκαιρη και ασφαλή επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε.