Εγκύκλιος 24ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 2016 ΟΔΒΕ

Το Δ.Σ. της ΟΔΒΕ αφού έλαβε υπόψη τον αθλητικό νόμο 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Καταστατικό της ΟΔΒΕ, τον Εσωτερικό Κανονισμό ΟΔΒΕ και τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΠΕ και σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ.

Αποφάσισε

την πραγματοποίηση του 24ου Ετήσιου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου ως εξής:

Για τους διαιτητές-μέλη όλων των Συνδέσμων , στην Αθήνα στα ξενοδοχεία “ CORAL” & “ GALAXY ”, (επί της Λεωφ. Ποσειδώνος, Π. Φάληρο & Άλιμο), το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, για τους αξιολογημένους σε λίστες διαιτητές, για τους παρατηρητές και τους καθηγητές διαιτησίας.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Στο σεμινάριο της ΟΔΒΕ , θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά όλοι οι αξιολογημένοι διαιτητές που είναι στις λίστες της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, οι παρατηρητές και οι καθηγητές διαιτησίας, ενώ για τους υπόλοιπους διαιτητές κατηγοριών Α΄ & Β΄ ΟΔΒΕ η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Δικαιολογημένη απουσία από το Ετήσιο Σεμινάριο θεωρείται :

α. Του διαιτητή που ορίσθηκε σε αγώνα με ορισμό της Επιτροπής Διαιτησίας της FIVB ή της CEVή της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.

β. Του διαιτητή που για σοβαρούς επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους αδυνατεί να συμμετάσχει (για να διαπιστωθεί ο λόγος απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών στο Δ.Σ. ΟΔΒΕ).

γ. Του διαιτητή που προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο για ασθένειά του κατά τις ημέρες του σεμιναρίου.

Για κάθε περίπτωση αποφασίζει το ΔΣ της ΟΔΒΕ.

Οι δικαιολογημένοι απόντες θα εξεταστούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας εντός 10ημέρου, σε ημερομηνία που θα ορίσει το Δ.Σ της ΟΔΒΕ σε συνεργασία με την ΚΕΔ.

Οι διαιτητές επιβαρύνονται:

Α) με τις δαπάνες μετακίνησης και

Β) το παράβολο συμμετοχής το οποίο ανέρχεται σε 20€.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ονομαστικά ποιοι διαιτητές σας προτίθενται να συμμετάσχουν, το αργότερο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Το ακριβές πρόγραμμα των εισηγήσεων θα αναρτηθεί το συντομότερο δυνατό στην ιστοσελίδα της ΟΔΒΕ και θα σταλεί στους Συνδέσμους, οι οποίοι παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τους διαιτητές μέλη τους.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Σχολή διαιτησίας στην Πελοπόννησο »