Παράταση δηλώσεων για τα αναπτυξιακά της ΕΠΕΣΘ

 
Η ΕΠΕΣΘ ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και των τεσσάρων αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, από Παρασκευή 28 Μαϊου σε Πέμπτη 3 Ιουνίου και ώρα 15.00.
Το Δ.Σ. έλαβε αυτή την απόφαση μετά από αιτήματα σωματείων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποφασίσουν σχετικά με τη συμμετοχή τους.