Ομάδα σύνταξης

Ο σχεδιασμός και το πλάνο των Εθνικών ομάδων και του αναπτυξιακού προγράμματος της Ε.Ο.ΠΕ.

Συνάντηση με τους αποσπαθέντες καθηγητές φυσικής αγωγής που έχουν ρόλο στις Εθνικές ομάδες και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ε.Ο.ΠΕ. είχε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου το προεδρείο της Ομοσπονδίας.
  • Κατηγορία ΕΟΠΕ-ΕΣΑΠ

Απόφαση αθλητικού δικαστή (17/10)

Η Αθλητική Δικαστής στην Συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.10.2018  σχετικώς με την υπ. αριθ. 543 κλήση προς το σωματείο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για την συζήτηση της υπ.αριθ. 542/8.10.2018 αίτησης ανάκλησης της υπ. αριθ. 13/2018 απόφασης Μ.Δ.Ο. Ε.Ο.ΠΕ., απέρριψε την εν λόγω αίτηση.

  • Κατηγορία ΕΟΠΕ-ΕΣΑΠ