Νέο ΔΣ για την ΕΣΠΕΔΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της ΕΣΠΕΔΑ που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 27/11/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 29/11/2016 ως εξής:

Πρόεδρος : Κογκαλίδης Γιώργος

Α΄ αντιπρόεδρος : Μεταξάς Δημήτρης

Β΄ αντιπρόεδρος : Δελαγραμμάτικας Νίκος

Γενικός Γραμματέας : Χαλβατζής Νεκτάριος

Ειδικός Γραμματέας : Σαρατσόπουλος Ρωμύλος

Ταμίας : Ξοφάκης Χαράλαμπος

Αναπληρωτής Ταμίας : Κογκαλίδης Λευτέρης

Μέλη : Ιατρόπουλος Χαρίλαος

    «»     Κουφοπούλου Παναγιώτα

    «»     Νικολούζος Ευστάθιος

    «»     Χάλκου Κατερίνα